Stowarzyszenie Europa i My wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Sąsiedztwo” zapraszają na warsztaty dla lokalnych liderów i osób zarządzających organizacjami pozarządowymi.

Przygotowany program powstał w oparciu o potrzeby środowiska. Warsztaty zawierają treści przydatne zarówno osobom zaczynającym działalność społeczną, jak i doświadczonym liderom. Mają na celu wesprzeć lokalne liderki i liderów w efektywnym, skutecznym i zrównoważonym zarządzaniu własną organizacją.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, dzięki wsparciu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Warsztaty realizowane będą w 5 częściach, a każda trwać będzie 5 godzin dydaktycznych. Planowane daty spotkań w sali konferencyjnej Centrum Kultury: 10 listopada, 18 listopada, 25.listopada, 2 grudnia i 9.grudnia w godz. 16:00 – 20:00.

Prowadzącym szkolenie Jakub Kamiński – prezes zarządu stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org” od 2009 r.; prezes zarządu Żyrardowskiej Federacji Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY” od 2019 r.; absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; jest również trenerem umiejętności społecznych po kursie trenerskim; pracował z powodzeniem na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich w korporacji międzynarodowej i spółce komunalnej; pracował m.in. w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Fundacji Fundusz Współpracy; aktualnie pełni rolę animatora w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, gdzie odpowiada m.in. za wspierania organizacji pozarządowych; jest autorem i koordynatorem ponad 25 projektów społecznych, w tym projektów rozwijających potencjał organizacji pozarządowych; prywatnie pasjonat rodzinnych wyjazdów turystycznych, miłośnik gór i jazdy na rowerze; uwielbia spędzać czas w gronie przyjaciół, najchętniej z gitarą przy ognisku;

 

 

PROGRAM:

Warsztat 1 – O automotywacji i zarządzaniu sobą

Podczas zajęć zastanowimy się wspólnie czego potrzebujemy, aby efektywnie i skutecznie zarządzać naszymi organizacjami z perspektywy osobistej lidera. Poszukamy sposobów na automotywację. Podejmiemy zagadnienia związane z zarządzaniem sobą w czasie, takie jak zarządzanie zadaniami, planowanie czasu. Powyższe zagadnienia są kluczowe i pozwalają uruchomić kolejne zasoby. Brak uporządkowania tych kwestii u lidera skutecznie blokuje lub ogranicza rozwój działań.

Co uzyskasz wskutek warsztatu 1:

 • Wiedzę o różnych aspektach zarządzania organizacją pozarządową
 • Możliwość refleksji i uświadomienia sobie własnych zasobów i potencjałów do rozwoju
 • Umiejętność korzystania z różnorodnych narzędzi zarządzania sobą w czasie

Warsztat 2 – O zarządzaniu organizacją

Zajęcia rozpoczniemy od dyskusji nad zagadnieniem strategii organizacji. Czy jej potrzebujemy, czy może jest nam zbędna. Poddamy analizie kolejne elementy składowe zarządzania strategicznego. Porozmawiamy o istocie działalności społecznej i tym co z tej istoty wynika dla Ciebie i Twojej organizacji. W naszym przekonaniu nie ma rozwoju organizacji pozarządowej bez zdefiniowania określonego kierunku działania i celów, które chcemy osiągnąć. To pociąga za sobą wszystkie inne elementy funkcjonowania organizacji.

Co uzyskasz wskutek warsztatu 2:

 • Wiedzę o podejściu strategicznych do zarządzania organizacją pozarządową
 • Możliwość dokonania zasobów własnej organizacji
 • Możliwość określenia planu rozwoju dla własnej organizacji
 • Wiedzę na temat tożsamości i funkcji organizacji pozarządowych

Warsztat 3 – O pracy zespołowej cz. 1

W czasie zajęć będziemy szukać odpowiedzi na pytanie jak powstają i działają zespoły? Poznamy etapy rozwoju zespołu i zastanowimy się jak lider powinien działać na poszczególnych etapach. Stworzymy i przećwiczymy konkretne narzędzia dla liderów. W każdej działalności, a szczególnie społecznej najważniejszym zasobem są ludzie, z którymi pracujemy. Umiejętność współpracy w zespole to element, który przesądzą o sukcesie lub porażce organizacji pozarządowej.

Co uzyskasz wskutek warsztatu 3:

 • Wiedzę o procesie grupowym, który zachodzi w zespołach
 • Umiejętność tworzenia i stosowania narzędzi wspierających zespół w poszczególnych etapach rozwoju

Warsztat 4 – O pracy zespołowej cz. 2

Ta część naszych warsztatów dotyczyć będzie analizy i rozwijania naszego zespołu. Podejmiemy temat ról w zespole i zarządzania kompetencjami. Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie kogo mamy w naszych zespołach, a kogo potrzebujemy. Nie odniesie sukcesu organizacja pozarządowa, która nie rozwija kompetencji swoich zespołów.

Co uzyskasz wskutek warsztatu 4:

 • Umiejętność rozpoznawania ról grupowych i zarządzania nimi w swojej organizacji
 • Wiedzę o kompetencjach niezbędnych do zarządzania organizacją i prowadzenia działań
 • Możliwość opracowania własnego modelu kompetencji adekwatnego dla Twojej organizacji

Warsztat 5 – O innych aspektach zarządzania organizacją

Ostatni dzień warsztatów przeznaczymy na rozmowę o innych aspektach zarządzania organizacją takich jak: pozyskiwanie funduszy na działania społeczne, budowanie wizerunku organizacji, aspekty prawne i finansowe. W związku z ograniczeniami czasowymi zagadnienia te zostaną zaprezentowane w formie wykładowej oraz sesji pytań i odpowiedzi (Q&A). Będzie to również istotna przestrzeń do podsumowania cyklu warsztatowego i wytyczenia potrzeb na kolejne działania projektowe.

Zapraszamy na spotkanie lokalnych liderów organizacji pozarządowych powiatu grodziskiego i gminy Brwinów, które odbędzie się we wtorek 19 października 2021 w godz. 17:00 – 19:00 w. grodziskiej Mediatece.

W programie sieciowanie, prezentacja wzajemnych działań i obszarów do wspólnych działań, prezentacja oferty szkoleniowej, sprawy różne. Prosimy o potwierdzenie udziału do poniedziałku. Do zobaczenia/ organizatorzy (Stowarzyszenie Europa i My oraz Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”).

Spotkanie w ramach projektu „Silni liderzy” dofinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Chcesz działać lokalnie, ale nie wiesz jak się za to zabrać? Myślisz o założeniu organizacji, ale nie wiesz od czego zacząć? Założyłeś/aś organizację, ale nie wiesz co dalej i jak ją rozwijać? Skorzystaj z naszego wsparcia. Przyjdź, napisz lub zadzwoń.

Stowarzyszenie Europa i My wspólnie z Lokalną Grupą Działania Zielone Sąsiedztwo rozpoczyna realizację projektu „Silni liderzy”, w  ramach którego m.in. startują dwa punkty informacyjno-konsultacyjne dla NGO i osób indywidualnych z powiatu grodziskiego i gminy Brwinów.  Dzięki wsparciu z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego organizacje oraz grupy nieformalne mają bezpłatny dostęp do usług doradczych i konsultacji w zakresie funkcjonowania NGO i sektora obywatelskiego, w tym wolontariatu.

W grodziskim lub podkowiańskim biurze znajdują się osoby, które doradzą jak pracować z komputerem, jak tworzyć plakaty i broszury, jak wykorzystywać nowe technologie i poszukiwać środków na działalność. Konsultanci Centrum Obywatelskiego i Pozarządowego Powiatu Grodziskiego pomagają w budowaniu sieci i partnerstwa. Zapewnione jest wsparcie poprzez doradztwo i poradnictwo w postaci dyżurów ekspertów w zakresie m.in.: zakładania i rejestracji NGO, pozyskiwania środków finansowych na działalność, zarządzania zasobami ludzkimi, finansami i innych. Konsultanci Centrum odpowiadają też na pytania nadsyłane mailowo i telefonicznie.

Centrum Obywatelskie i Pozarządowe to także miejsce dla osób chcących założyć NGO. Konsultanci zachęcają do ich tworzenia, pracują z grupami obywatelskimi, wspierają w zakładaniu organizacji „krok po kroku”.

Osoby chcące założyć NGO znajdą tu  wsparcie m.in. jak napisać statut stowarzyszenia czy fundacji, jak przeprowadzić proces rejestracji w KRS, itp.

Z uwagi na charakter działających lokalnie organizacji i fakt, że zajmują się nimi osoby pracujące społecznie poza NGO, praca w biurze ma charakter zmianowy aby dostosować ofertę do możliwości lokalnych społeczników. W związku z tym, chcąc spotkać się z konsultantem w biurze prosimy o wcześniejsze umówienie się telefonicznie lub mailowo.

Grodzisk Mazowiecki: 606 131 593, stowarzyszenie(at)europaimy.org

Podkowa Leśna: 22 7245890 adriana.skajewska(at)zielonesasiedztwo.pl

Do czego potrzebny nam wolontariusz? Co zrobić, aby dowiedzieć się ilu i jakich wolontariuszy potrzebujemy? W jakich obszarach naszych działań będą najbardziej przydatni? Jakie zadania będą mogli efektywnie realizować. Kim są wolontariusze? Co najczęściej robią i jakie mają motywacje?

Odpowiedzi na te pytania będzie można uzyskać na  szkoleniach organizowanych przez nasze stowarzyszenie na koniec listopada. Są to kolejne działania organizowane  w ramach Grodziskiego Centrum Obywatelskiego.

Pierwsze z dwu warsztatów pt. Do czego potrzebny nam wolontariusz? odbędzie się 22 listopada o godz 15, w Grodzisku przy ul. Kilińskiego 8b  w siedzibie Grodziskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Familia.  Poprowadzi je Michał Rżysko – trener  towarzyszenia Centrum Wolontariatu, zajmuje się przygotowaniem i zarządzaniem projektami, promocją i pozyskiwaniem funduszy od firm, instytucji i osób prywatnych, związany z Fundacją Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna, gdzie współpracuje z wolontariuszami, pozyskuje fundusze i kieruje projektami międzynarodowymi.

Drugie pt. Wolontariat w pigułce – ABC zagadnień formalno-prawnych odbędzie się 29 listopada o godz 15, w Willi Niespodzianka przy ul Kościuszki 12 Poprowadzą je Agnieszka Lissowska-Lewkowicz (Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu), Elżbieta Baranowska-Pytko (koordynator projektów w Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu)

Wolontariat- zapisy

Na szkolenia zaprasza: Stowarzyszenie CENTRUM WOLONTARIATU

Stowarzyszenie Europa i My zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych na darmowe szkolenie pt. „Finansowanie działalności NGO”. 7 listopada 2019 roku o godz. 15:00 w Centrum Kultury.

W trakcje spotkania, Katarzyna Bryczkowska, Doradczyni Kluczowa i Biznesowa Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, opowie jakie odpłatne działania mogą podejmować organizacje społeczne? Czy i jak mogą prowadzić działalność gospodarczą? Co to jest przedsiębiorstwo społeczne?

Grodziskie Centrum Obywatelskie (www.grodzisk-ngo.pl), które wspiera wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych, a także zwykłych obywateli, którzy chcą rozpocząć pracę społeczną, prowadzi stałe rozmowy z organizacjami społecznymi i zbiera informacje potrzebach i problemach grodziskich (z całego powiatu) organizacji. Wynika z nich, że głównym problemem są finanse potrzebne na stałe, nieprzerwane i bieżące funkcjonowanie.

– Wiele organizacji opiera swoje działania na grantach i dotacjach. Efektem tego jest brak płynności i niezależności. Kończy się projekt i kończą się środki – mówi Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My. – Chcemy pokazać inne sposoby znalezienia stałych dochodów. Opowiemy uczestnikom spotkania o odpłatnej działalność pożytku publicznego i działalności gospodarczej. Opowiemy jakie korzyści daje ekonomia społeczna.

Zapraszamy do Centrum kultury w Grodzisku Maz. dnia 7 listopada o godz 15. Prosimy o potwierdzenie przyjścia wypełniając ankietę 

Szkolenia potrwa 3 godzin, a udział w nim jest bezpłatny.

Jeśli Wasza organizacja działa na terenie Grodziska, czuje potrzebę doradztwa w innym temacie i chęć szkolenia się, zapraszamy do zgłoszenia swoich potrzeb i problemów. Ankieta zbierająca te informacje

Szkolenie dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach projektu Mazowsze Lokalnie”

Stowarzyszenie Europa i My zaprasza mieszkańców powiatu grodziskiego, przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, klubów i fundacji), grup nieformalnych, samorządów oraz biznesu do udziału w spotkaniu pt. „Podwieczorek obywatelski” w dniu 10 października w grodziskiej Mediatece o godz. 17:00.

Będzie to kolejne spotkanie, w trakcje którego lokalni liderzy będą mięli okazję się poznać i porozmawiać o tym co w codziennej działalności społecznej sprawia im najwięcej satysfakcji, a z czym mają problemy.

– Podczas Podwieczorku każdy będzie mógł pochwalić się swoimi sukcesami. Jednocześnie pokazać jak działa, jak współpracuje z innymi i w jaki sposób to wspólne działanie przynosi planowane rezultaty – zaprasza Ewa Owczarek, organizatorka spotkania.  Spotkanie będzie także okazją, aby osoby, które chcą działać wolontarystycznie nawiązały kontakty z organizacjami poszukującymi społeczników.

Gościem spotkania będzie Jakub Kamiński, animator, prezes Żyrardowskiej Federacji Organizacji Społecznych „Działaj.My”., krtóry podzieli się swoimi doświadczeniami dot. współpracy oraz świeżo budowanej koalicji.

Organizatorzy spotkania mają nadzieję, że wymiana informacji pomoże w działaniach lokalnych organizacji pozarządowych. Wspólne spotkanie i rozmowa pozwolą w nawiązaniu współpracy i pojawią się pomysły na partnerskie działania. .

Spotkanie przy kawie, ciastkach i owocach, w nieformalnej atmosferze potrwa ok. 2h. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres: owczarek@europaimy.org

 

Kontynuując działalność Grodziskiego Centrum Obywatelskiego  oraz wychodząc na przeciw potrzebom organizacji społecznych z powiatu grodziskiego, przygotowujemy cykl szkoleń, warsztatów i seminariów. Oferowany pakiet edukacyjny na celu wzmocnienie liderów organizacji pozarządowych z naszego terenu. Chcemy aby tematy szkoleń odpowiadały w jak największym stopniu Waszym potrzebom, w związku z czym zachęcamy do wypełnienia ankiety, która pomoże nam wybrać tematy ważne i pomocne w Waszej pracy.
Zachęcamy do współpracy.

Ankieta

Wystartował pierwszy konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. To pierwszy tak duży program, który pozwoli organizacjom pozyskać środki nie na konkretny projekt, lecz na wzmocnienie swoich zasobów. Do zdobycia jest nawet 700 000 zł! Termin an złożenie wstępnych wniosków upływa 12 marca 2019.

Pierwszy w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO konkurs dot. Priorytetu 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego – edycja 2019. Chcesz porozmawiać o zasadach i możliwościach tego programu? Skonsultować pomysł na projekt? Zapraszamy do Grodziskiego Centrum Obywatelskiego i udziału w konkursie!

Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.

Najważniejsze informacje:

 • termin składania wniosków upływa 12 marca 2019 r. o godz. 12.00,
 • wnioski składa się przez System Obsługi Dotacji,
 • zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 • dotacje od 100 000 zł do 700 000 zł,
 • nie jest wymagany wkład własny.

Więcej szczegółów:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami lub bezpośrednio z Narodowym Instytutem Wolności :

 • mail: proo@niw.gov.pl
 • telefon: 885-221-531 (w godzinach 10.00 – 15.00)

Koniec roku to czas podsumowań, ale też dobry moment do planowania przyszłości. Stowarzyszenie Europa i My wspólnie ze Starostą oraz Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu grodziskiego, organizacji pożytku publicznego, grup nieformalnych, samorządów oraz biznesu do udziału w spotkaniu pt. „Podwieczorek obywatelski”. Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2018 w godzinach 17.00 – 20.00 w grodziskiej Mediatece.

Stowarzyszenia i fundacje w powiecie grodziskim współpracują z różnym natężeniem i w różnych działaniach od wielu lat. Od 2006 roku inicjatywy realizowane zarówno przez NGO jak i grupy nieformalne z naszego terenu korzystają ze wsparcia programu Działaj Lokalnie. Od 2014 roku doszedł program grantowy FIO – Mazowsze Lokalnie. Obydwa realizowane są przez Stowarzyszenie Europa i My, które działa na rzecz wzmocnienia organizacji pozarządowych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Podczas spotkania chcemy zaprezentować efekty tegorocznych działań i zachęcić do korzystania z tych programów w roku 2019.

W trakcie spotkania chcemy też wrócić do tematu współpracy organizacji z powiatu grodziskiego. Porozmawiać o przedsięwzięciach, które można realizować wspólnie, np. kampanię 1%. Wrócić do tematu koalicji organizacji powiatu grodziskiego lub formuły federacji. W uporządkowaniu takiej dyskusji pomoże nam Zbigniew Wejcman ze Stowarzyszenia BORIS oraz jednocześnie prezes sieci SPLOT.

Udział w spotkaniu zapowiedzieli przedstawiciele Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którzy zaprezentują możliwości ubiegania się o środki w ramach programów Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2019 oraz Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

Podwieczorek Obywatelski, dzięki formule Forum NGO da też możliwość prezentacji, poznania i sieciowania lokalnym inicjatywom i organizacjom pozarządowym.

Na koniec zapraszamy do wysłuchania koncertu Chóru Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim „FERMATA” oraz na poczęstunek.

Prosimy o potwierdzenia udziału w spotkaniu poprzez wypełnienie zgłoszenia pod linkiem: Formularz lub przesłanie informacji mailem na adres owczarek@europaimy.org

Program

17:00 Powitanie

 • Marek Wieżbicki, Starosta Powiatu Grodziskiego
 • Grzegorz Benedykciński, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
 • Daniel Prędkopowicz, Prezes Stowarzyszenia Europa i My

17:20 Informacja nt. programów i możliwości pozyskania środków w ramach FIO2019 oraz PROO

 • Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

17:20 podsumowanie programów grantowych „Działaj Lokalnie” oraz „FIO-Mazowsze Lokalnie” (prezentacja dofinansowanych projektów, gra historyczna, wręczenie dyplomów i podziękowań)

18:20 Razem łatwiej – dyskusja o współpracy organizacji pozarządowych powiatu grodziskiego – Zbyszek Wejcman, BORIS/ Sieć SPLOT oraz Daniel Prędkopowicz Stowarzyszenie Europa i My

19:00 Koncert CHóru UTW „Fermata”

19:30 Poczęstunek

Trwają prace nad uchwaleniem programów współpracy w poszczególnych gminach naszego powiatu, Już wkrótce ruszą konkursy na realizację zadań publicznych. Część z nich (te od 1 marca 2019 roku) na nowych wzorach przyjętych Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Zapraszamy na szkolenie dotyczące nowych wzorów ofert oraz nowych wzory sprawozdań z wykonania zadań publicznych.

GCO SZKOLENIE

W programie szkolenia:

 • wypełnianie ofert realizacji zadań publicznych według nowego wzoru,
 • przygotowanie się do rozliczania poprzez rezultaty,
 • tworzenie nowego budżetu,
 • sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.

Szkolenie odbędzie się 26 listopada o gdodzinie 17.30 w Mediatece w Grodzisku Maz.

Wszystkich którzy chcą wziąć udział w szkoleniu prosimy o zapisy przez formularz zgłoszniowy.

Szkolenie poprowadzi Andrzej Rybus-Tołłoczko, administratywista, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, od 10 lat pracuje w urzędach samorządowych ( m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od 19 lat działa w sektorze pozarządowym. Prowadził własną organizację pozarządową prowadzącą wiele jednostek organizacyjnych. Obecnie aktywnie działała m.in. w Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego oraz Federacją Organizacji Pozarządowych „Pomocni Mazowszu”. Szkolił w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Jest w nich między innymi administratorem bezpieczeństwa informacji i osobą pozyskującą środki. Pełni również funkcje w ciałach dialogu społecznego. Jest współprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz członka prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy urzędzie m.st. Warszawy.