Do czego potrzebny nam wolontariusz? Co zrobić, aby dowiedzieć się ilu i jakich wolontariuszy potrzebujemy? W jakich obszarach naszych działań będą najbardziej przydatni? Jakie zadania będą mogli efektywnie realizować. Kim są wolontariusze? Co najczęściej robią i jakie mają motywacje?

Odpowiedzi na te pytania będzie można uzyskać na  szkoleniach organizowanych przez nasze stowarzyszenie na koniec listopada. Są to kolejne działania organizowane  w ramach Grodziskiego Centrum Obywatelskiego.

Pierwsze z dwu warsztatów pt. Do czego potrzebny nam wolontariusz? odbędzie się 22 listopada o godz 15, w Grodzisku przy ul. Kilińskiego 8b  w siedzibie Grodziskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Familia.  Poprowadzi je Michał Rżysko – trener  towarzyszenia Centrum Wolontariatu, zajmuje się przygotowaniem i zarządzaniem projektami, promocją i pozyskiwaniem funduszy od firm, instytucji i osób prywatnych, związany z Fundacją Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna, gdzie współpracuje z wolontariuszami, pozyskuje fundusze i kieruje projektami międzynarodowymi.

Drugie pt. Wolontariat w pigułce – ABC zagadnień formalno-prawnych odbędzie się 29 listopada o godz 15, w Willi Niespodzianka przy ul Kościuszki 12 Poprowadzą je Agnieszka Lissowska-Lewkowicz (Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu), Elżbieta Baranowska-Pytko (koordynator projektów w Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu)

Wolontariat- zapisy

Na szkolenia zaprasza: Stowarzyszenie CENTRUM WOLONTARIATU

Stowarzyszenie Europa i My zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych na darmowe szkolenie pt. „Finansowanie działalności NGO”. 7 listopada 2019 roku o godz. 15:00 w Centrum Kultury.

W trakcje spotkania, Katarzyna Bryczkowska, Doradczyni Kluczowa i Biznesowa Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, opowie jakie odpłatne działania mogą podejmować organizacje społeczne? Czy i jak mogą prowadzić działalność gospodarczą? Co to jest przedsiębiorstwo społeczne?

Grodziskie Centrum Obywatelskie (www.grodzisk-ngo.pl), które wspiera wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych, a także zwykłych obywateli, którzy chcą rozpocząć pracę społeczną, prowadzi stałe rozmowy z organizacjami społecznymi i zbiera informacje potrzebach i problemach grodziskich (z całego powiatu) organizacji. Wynika z nich, że głównym problemem są finanse potrzebne na stałe, nieprzerwane i bieżące funkcjonowanie.

– Wiele organizacji opiera swoje działania na grantach i dotacjach. Efektem tego jest brak płynności i niezależności. Kończy się projekt i kończą się środki – mówi Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My. – Chcemy pokazać inne sposoby znalezienia stałych dochodów. Opowiemy uczestnikom spotkania o odpłatnej działalność pożytku publicznego i działalności gospodarczej. Opowiemy jakie korzyści daje ekonomia społeczna.

Zapraszamy do Centrum kultury w Grodzisku Maz. dnia 7 listopada o godz 15. Prosimy o potwierdzenie przyjścia wypełniając ankietę 

Szkolenia potrwa 3 godzin, a udział w nim jest bezpłatny.

Jeśli Wasza organizacja działa na terenie Grodziska, czuje potrzebę doradztwa w innym temacie i chęć szkolenia się, zapraszamy do zgłoszenia swoich potrzeb i problemów. Ankieta zbierająca te informacje

Szkolenie dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach projektu Mazowsze Lokalnie”

Stowarzyszenie Europa i My zaprasza mieszkańców powiatu grodziskiego, przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, klubów i fundacji), grup nieformalnych, samorządów oraz biznesu do udziału w spotkaniu pt. „Podwieczorek obywatelski” w dniu 10 października w grodziskiej Mediatece o godz. 17:00.

Będzie to kolejne spotkanie, w trakcje którego lokalni liderzy będą mięli okazję się poznać i porozmawiać o tym co w codziennej działalności społecznej sprawia im najwięcej satysfakcji, a z czym mają problemy.

– Podczas Podwieczorku każdy będzie mógł pochwalić się swoimi sukcesami. Jednocześnie pokazać jak działa, jak współpracuje z innymi i w jaki sposób to wspólne działanie przynosi planowane rezultaty – zaprasza Ewa Owczarek, organizatorka spotkania.  Spotkanie będzie także okazją, aby osoby, które chcą działać wolontarystycznie nawiązały kontakty z organizacjami poszukującymi społeczników.

Gościem spotkania będzie Jakub Kamiński, animator, prezes Żyrardowskiej Federacji Organizacji Społecznych „Działaj.My”., krtóry podzieli się swoimi doświadczeniami dot. współpracy oraz świeżo budowanej koalicji.

Organizatorzy spotkania mają nadzieję, że wymiana informacji pomoże w działaniach lokalnych organizacji pozarządowych. Wspólne spotkanie i rozmowa pozwolą w nawiązaniu współpracy i pojawią się pomysły na partnerskie działania. .

Spotkanie przy kawie, ciastkach i owocach, w nieformalnej atmosferze potrwa ok. 2h. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres: owczarek@europaimy.org

 

Kontynuując działalność Grodziskiego Centrum Obywatelskiego  oraz wychodząc na przeciw potrzebom organizacji społecznych z powiatu grodziskiego, przygotowujemy cykl szkoleń, warsztatów i seminariów. Oferowany pakiet edukacyjny na celu wzmocnienie liderów organizacji pozarządowych z naszego terenu. Chcemy aby tematy szkoleń odpowiadały w jak największym stopniu Waszym potrzebom, w związku z czym zachęcamy do wypełnienia ankiety, która pomoże nam wybrać tematy ważne i pomocne w Waszej pracy.
Zachęcamy do współpracy.

Ankieta

Wystartował pierwszy konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. To pierwszy tak duży program, który pozwoli organizacjom pozyskać środki nie na konkretny projekt, lecz na wzmocnienie swoich zasobów. Do zdobycia jest nawet 700 000 zł! Termin an złożenie wstępnych wniosków upływa 12 marca 2019.

Pierwszy w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO konkurs dot. Priorytetu 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego – edycja 2019. Chcesz porozmawiać o zasadach i możliwościach tego programu? Skonsultować pomysł na projekt? Zapraszamy do Grodziskiego Centrum Obywatelskiego i udziału w konkursie!

Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.

Najważniejsze informacje:

 • termin składania wniosków upływa 12 marca 2019 r. o godz. 12.00,
 • wnioski składa się przez System Obsługi Dotacji,
 • zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 • dotacje od 100 000 zł do 700 000 zł,
 • nie jest wymagany wkład własny.

Więcej szczegółów:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami lub bezpośrednio z Narodowym Instytutem Wolności :

 • mail: proo@niw.gov.pl
 • telefon: 885-221-531 (w godzinach 10.00 – 15.00)

Koniec roku to czas podsumowań, ale też dobry moment do planowania przyszłości. Stowarzyszenie Europa i My wspólnie ze Starostą oraz Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu grodziskiego, organizacji pożytku publicznego, grup nieformalnych, samorządów oraz biznesu do udziału w spotkaniu pt. „Podwieczorek obywatelski”. Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2018 w godzinach 17.00 – 20.00 w grodziskiej Mediatece.

Stowarzyszenia i fundacje w powiecie grodziskim współpracują z różnym natężeniem i w różnych działaniach od wielu lat. Od 2006 roku inicjatywy realizowane zarówno przez NGO jak i grupy nieformalne z naszego terenu korzystają ze wsparcia programu Działaj Lokalnie. Od 2014 roku doszedł program grantowy FIO – Mazowsze Lokalnie. Obydwa realizowane są przez Stowarzyszenie Europa i My, które działa na rzecz wzmocnienia organizacji pozarządowych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Podczas spotkania chcemy zaprezentować efekty tegorocznych działań i zachęcić do korzystania z tych programów w roku 2019.

W trakcie spotkania chcemy też wrócić do tematu współpracy organizacji z powiatu grodziskiego. Porozmawiać o przedsięwzięciach, które można realizować wspólnie, np. kampanię 1%. Wrócić do tematu koalicji organizacji powiatu grodziskiego lub formuły federacji. W uporządkowaniu takiej dyskusji pomoże nam Zbigniew Wejcman ze Stowarzyszenia BORIS oraz jednocześnie prezes sieci SPLOT.

Udział w spotkaniu zapowiedzieli przedstawiciele Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którzy zaprezentują możliwości ubiegania się o środki w ramach programów Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2019 oraz Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

Podwieczorek Obywatelski, dzięki formule Forum NGO da też możliwość prezentacji, poznania i sieciowania lokalnym inicjatywom i organizacjom pozarządowym.

Na koniec zapraszamy do wysłuchania koncertu Chóru Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim „FERMATA” oraz na poczęstunek.

Prosimy o potwierdzenia udziału w spotkaniu poprzez wypełnienie zgłoszenia pod linkiem: Formularz lub przesłanie informacji mailem na adres owczarek@europaimy.org

Program

17:00 Powitanie

 • Marek Wieżbicki, Starosta Powiatu Grodziskiego
 • Grzegorz Benedykciński, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
 • Daniel Prędkopowicz, Prezes Stowarzyszenia Europa i My

17:20 Informacja nt. programów i możliwości pozyskania środków w ramach FIO2019 oraz PROO

 • Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

17:20 podsumowanie programów grantowych „Działaj Lokalnie” oraz „FIO-Mazowsze Lokalnie” (prezentacja dofinansowanych projektów, gra historyczna, wręczenie dyplomów i podziękowań)

18:20 Razem łatwiej – dyskusja o współpracy organizacji pozarządowych powiatu grodziskiego – Zbyszek Wejcman, BORIS/ Sieć SPLOT oraz Daniel Prędkopowicz Stowarzyszenie Europa i My

19:00 Koncert CHóru UTW „Fermata”

19:30 Poczęstunek

Trwają prace nad uchwaleniem programów współpracy w poszczególnych gminach naszego powiatu, Już wkrótce ruszą konkursy na realizację zadań publicznych. Część z nich (te od 1 marca 2019 roku) na nowych wzorach przyjętych Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Zapraszamy na szkolenie dotyczące nowych wzorów ofert oraz nowych wzory sprawozdań z wykonania zadań publicznych.

GCO SZKOLENIE

W programie szkolenia:

 • wypełnianie ofert realizacji zadań publicznych według nowego wzoru,
 • przygotowanie się do rozliczania poprzez rezultaty,
 • tworzenie nowego budżetu,
 • sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.

Szkolenie odbędzie się 26 listopada o gdodzinie 17.30 w Mediatece w Grodzisku Maz.

Wszystkich którzy chcą wziąć udział w szkoleniu prosimy o zapisy przez formularz zgłoszniowy.

Szkolenie poprowadzi Andrzej Rybus-Tołłoczko, administratywista, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, od 10 lat pracuje w urzędach samorządowych ( m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od 19 lat działa w sektorze pozarządowym. Prowadził własną organizację pozarządową prowadzącą wiele jednostek organizacyjnych. Obecnie aktywnie działała m.in. w Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego oraz Federacją Organizacji Pozarządowych „Pomocni Mazowszu”. Szkolił w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Jest w nich między innymi administratorem bezpieczeństwa informacji i osobą pozyskującą środki. Pełni również funkcje w ciałach dialogu społecznego. Jest współprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz członka prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy urzędzie m.st. Warszawy.

Ok 18% Polaków pracuje społecznie. Najczęściej pracują na rzecz organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zdrowia, charytatywnych, religijnych i fundacji zajmujących się oświatą i edukacją. Kim są wolontariusze? Jakie korzyści im przynosi praca społeczna? Jakie korzyści przynosi organizacji w której pracują? Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza? Wszystko to na szkoleniu które już 10 listopada w Centrum Kultury w Grodzisku.

Wolontariat jest bezpłatną, dobrowolną działalnością na rzecz społeczeństwa. Przynosi korzyści zarówno organizacji jak i samym wolontariuszom. Wspomaga rozwój kariery zawodowej, uczy zarządzania zadaniami i sobą w czasie, uczy pracy zespołowej, pomaga odkryć nowe talenty i umiejętności.

Wolontariat może być kołem napędowym każdej organizacji pozarządowej. Nie mając pieniędzy, materiałów, pomieszczeń, czy innych narzędzi do działania, ale posiadając grupę aktywnych wolontariuszy możemy naprawdę skutecznie i efektywnie realizować swoją misję społeczną. Jednak proces pozyskiwania i motywowania wolontariuszy wymaga od nas systematycznej i przemyślanej pracy. Podczas szkolenia zastanowimy się wspólnie nad procesem pozyskania i utrzymania wolontariusza w naszej organizacji.

Szczegółowe tematy poruszane podczas szkolenia:

 • definicja i formy wolontariatu
 • motywacje wolontariuszy do działania
 • rekrutacja
 • nawiązanie współpracy
 • podtrzymywanie motywacji do wolontariatu
 • prawne aspekty wolontariatu

Szkolenia opiera się na programie szkoleniowych Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Szkolenie odbędzie się 10 listopada 2018 w godzinach 12:00-19:00 w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, ul. Spółdzielcza 9

Szkolenie poprowadzi Jakub Kamiński – trener, menedżer w organizacji pozarządowej, animator działań społecznych; ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Szkołę Trenerów Biznesu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej; od 2009 r. jest prezesem Kuźni Inicjatyw „Wiskitki.org”; koordynator wielu projektów społecznych ukierunkowanych na wolontariat; od 2012 r. współpracuje z Centrum Wolontariatu w Warszawie przy różnorodnych projektach rozwijających wolontariat.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się przez formularz on line dostępny pod adresem: Zgłoszenie na szkolenie

Ja zbudować pozytywne relacje z mediami? W jaki sposób zainteresować media swoimi działaniami? Jak stworzyć ciekawą informację prasową, które zainteresuje szerokie grono i rozprzestrzeni się? Co robić aby komunikacja w social mediach była skuteczna? W jaki sposób zwrócić uwagę dziennikarzy, tak aby chcieli o nas pisać? Zapraszamy na szkolenie, na którym postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te pytania.

szkolenie3 2Media to jeden z największych liderów kształtowania opinii publicznej, dlatego warto mieć z nimi dobry kontakt. Jak to zrobić?  Wielu dziennikarzy szuka interesujących tematów, takich które zainteresują jego czytelników. Niestety w natłoku informacji trudno znaleźć to co najciekawsze. Na szkoleniu dowiemy jak tworzyć treści które wyróżnią się z tłumu, będą zauważalne i zainteresują dziennikarzy. Dowiemy  się:

 1. Czego potrzebują dziennikarze?
 2. Jak wybrać odpowiednie media?
 3. Jak opowiadać swoje historie?
 4. Co to jest trójkąt zależności media – organizacja – odbiorcy?

Ponad-to nauczymy się zasad tworzenia leadów, jak pisać tytuły, jak wykorzystać social media w kontaktach z prasą i co robić w sytuacjach kryzysowych.

Szkolenie odbędzie się 20 października 2018 w godzinach 13:00-19:00 w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, ul. Spółdzielcza 9

Szkolenie poprowadzi Bartosz Łopiński, właściciel agencji Propsy PR. Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w branży Public Relations we wszystkich sektorach: administracji publicznej, biznesie oraz organizacjach pozarządowych

Agencja Propsy PR,  skierowana jest na promocję działań społecznych w przestrzeni publicznej, współpracuje z kilkunastoma organizacjami: fundacjami i stowarzyszeniami oraz biznesem skierowanym na działania społeczne, aby wspierać ich działania komunikacyjne.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się przez formulaż on line dostępny pod adresem: https://goo.gl/forms/1ITobHvXDrCa2fWk2

Zapraszamy.

Delegowanie zadań to jedno z ważniejszych zadań menedżera. Często spotykamy się z dość oszczędnym, żeby nie powiedzieć niechętnym podejściem do tego zagadnienia. Liderzy organizacji pozarządowych mają trudności w tym obszarze. Tymczasem skuteczne delegowanie zadań przynosi korzyści zarówno dla liderów, jak i pracowników lub wolontariuszy oraz samej organizacji. Podczas szkolenia zastanowimy się wspólnie po co i dlaczego warto delegować zadania w organizacji oraz jak ten proces przeprowadzić w praktyce.

szkolenie 22-4000

Szczegółowe zagadnienia:

 • czym jest delegowanie zadań?
 • po co delegować?
 • etapy delegowania zadań
 • poziomy delegowania zadań

Szkolenie poprowadzone zostanie metodami aktywnymi w oparciu o doświadczenia uczestników.

Szkolenie poprowadzi Jakub Kamiński – trener, menedżer w organizacji pozarządowej, animator działań społecznych; ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Szkołę Trenerów Biznesu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej; od 2009 r. jest prezesem Kuźni Inicjatyw „Wiskitki.org”; przez 8 lat był menedżerem w spółce komunalnej w Żyrardowie; koordynator wielu projektów społecznych.

Żeby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić zgłoszenie dostępne pod adresem: https://goo.gl/forms/lJcxKqY8ugUMjU1q2