Wystartował pierwszy konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. To pierwszy tak duży program, który pozwoli organizacjom pozyskać środki nie na konkretny projekt, lecz na wzmocnienie swoich zasobów. Do zdobycia jest nawet 700 000 zł! Termin an złożenie wstępnych wniosków upływa 12 marca 2019.

Pierwszy w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO konkurs dot. Priorytetu 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego – edycja 2019. Chcesz porozmawiać o zasadach i możliwościach tego programu? Skonsultować pomysł na projekt? Zapraszamy do Grodziskiego Centrum Obywatelskiego i udziału w konkursie!

Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.

Najważniejsze informacje:

 • termin składania wniosków upływa 12 marca 2019 r. o godz. 12.00,
 • wnioski składa się przez System Obsługi Dotacji,
 • zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 • dotacje od 100 000 zł do 700 000 zł,
 • nie jest wymagany wkład własny.

Więcej szczegółów:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami lub bezpośrednio z Narodowym Instytutem Wolności :

 • mail: proo@niw.gov.pl
 • telefon: 885-221-531 (w godzinach 10.00 – 15.00)

Koniec roku to czas podsumowań, ale też dobry moment do planowania przyszłości. Stowarzyszenie Europa i My wspólnie ze Starostą oraz Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu grodziskiego, organizacji pożytku publicznego, grup nieformalnych, samorządów oraz biznesu do udziału w spotkaniu pt. „Podwieczorek obywatelski”. Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2018 w godzinach 17.00 – 20.00 w grodziskiej Mediatece.

Stowarzyszenia i fundacje w powiecie grodziskim współpracują z różnym natężeniem i w różnych działaniach od wielu lat. Od 2006 roku inicjatywy realizowane zarówno przez NGO jak i grupy nieformalne z naszego terenu korzystają ze wsparcia programu Działaj Lokalnie. Od 2014 roku doszedł program grantowy FIO – Mazowsze Lokalnie. Obydwa realizowane są przez Stowarzyszenie Europa i My, które działa na rzecz wzmocnienia organizacji pozarządowych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Podczas spotkania chcemy zaprezentować efekty tegorocznych działań i zachęcić do korzystania z tych programów w roku 2019.

W trakcie spotkania chcemy też wrócić do tematu współpracy organizacji z powiatu grodziskiego. Porozmawiać o przedsięwzięciach, które można realizować wspólnie, np. kampanię 1%. Wrócić do tematu koalicji organizacji powiatu grodziskiego lub formuły federacji. W uporządkowaniu takiej dyskusji pomoże nam Zbigniew Wejcman ze Stowarzyszenia BORIS oraz jednocześnie prezes sieci SPLOT.

Udział w spotkaniu zapowiedzieli przedstawiciele Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którzy zaprezentują możliwości ubiegania się o środki w ramach programów Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2019 oraz Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

Podwieczorek Obywatelski, dzięki formule Forum NGO da też możliwość prezentacji, poznania i sieciowania lokalnym inicjatywom i organizacjom pozarządowym.

Na koniec zapraszamy do wysłuchania koncertu Chóru Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim „FERMATA” oraz na poczęstunek.

Prosimy o potwierdzenia udziału w spotkaniu poprzez wypełnienie zgłoszenia pod linkiem: Formularz lub przesłanie informacji mailem na adres owczarek@europaimy.org

Program

17:00 Powitanie

 • Marek Wieżbicki, Starosta Powiatu Grodziskiego
 • Grzegorz Benedykciński, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
 • Daniel Prędkopowicz, Prezes Stowarzyszenia Europa i My

17:20 Informacja nt. programów i możliwości pozyskania środków w ramach FIO2019 oraz PROO

 • Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

17:20 podsumowanie programów grantowych „Działaj Lokalnie” oraz „FIO-Mazowsze Lokalnie” (prezentacja dofinansowanych projektów, gra historyczna, wręczenie dyplomów i podziękowań)

18:20 Razem łatwiej – dyskusja o współpracy organizacji pozarządowych powiatu grodziskiego – Zbyszek Wejcman, BORIS/ Sieć SPLOT oraz Daniel Prędkopowicz Stowarzyszenie Europa i My

19:00 Koncert CHóru UTW „Fermata”

19:30 Poczęstunek

Trwają prace nad uchwaleniem programów współpracy w poszczególnych gminach naszego powiatu, Już wkrótce ruszą konkursy na realizację zadań publicznych. Część z nich (te od 1 marca 2019 roku) na nowych wzorach przyjętych Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Zapraszamy na szkolenie dotyczące nowych wzorów ofert oraz nowych wzory sprawozdań z wykonania zadań publicznych.

GCO SZKOLENIE

W programie szkolenia:

 • wypełnianie ofert realizacji zadań publicznych według nowego wzoru,
 • przygotowanie się do rozliczania poprzez rezultaty,
 • tworzenie nowego budżetu,
 • sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.

Szkolenie odbędzie się 26 listopada o gdodzinie 17.30 w Mediatece w Grodzisku Maz.

Wszystkich którzy chcą wziąć udział w szkoleniu prosimy o zapisy przez formularz zgłoszniowy.

Szkolenie poprowadzi Andrzej Rybus-Tołłoczko, administratywista, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, od 10 lat pracuje w urzędach samorządowych ( m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od 19 lat działa w sektorze pozarządowym. Prowadził własną organizację pozarządową prowadzącą wiele jednostek organizacyjnych. Obecnie aktywnie działała m.in. w Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego oraz Federacją Organizacji Pozarządowych „Pomocni Mazowszu”. Szkolił w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Jest w nich między innymi administratorem bezpieczeństwa informacji i osobą pozyskującą środki. Pełni również funkcje w ciałach dialogu społecznego. Jest współprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz członka prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy urzędzie m.st. Warszawy.

Ok 18% Polaków pracuje społecznie. Najczęściej pracują na rzecz organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zdrowia, charytatywnych, religijnych i fundacji zajmujących się oświatą i edukacją. Kim są wolontariusze? Jakie korzyści im przynosi praca społeczna? Jakie korzyści przynosi organizacji w której pracują? Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza? Wszystko to na szkoleniu które już 10 listopada w Centrum Kultury w Grodzisku.

Wolontariat jest bezpłatną, dobrowolną działalnością na rzecz społeczeństwa. Przynosi korzyści zarówno organizacji jak i samym wolontariuszom. Wspomaga rozwój kariery zawodowej, uczy zarządzania zadaniami i sobą w czasie, uczy pracy zespołowej, pomaga odkryć nowe talenty i umiejętności.

Wolontariat może być kołem napędowym każdej organizacji pozarządowej. Nie mając pieniędzy, materiałów, pomieszczeń, czy innych narzędzi do działania, ale posiadając grupę aktywnych wolontariuszy możemy naprawdę skutecznie i efektywnie realizować swoją misję społeczną. Jednak proces pozyskiwania i motywowania wolontariuszy wymaga od nas systematycznej i przemyślanej pracy. Podczas szkolenia zastanowimy się wspólnie nad procesem pozyskania i utrzymania wolontariusza w naszej organizacji.

Szczegółowe tematy poruszane podczas szkolenia:

 • definicja i formy wolontariatu
 • motywacje wolontariuszy do działania
 • rekrutacja
 • nawiązanie współpracy
 • podtrzymywanie motywacji do wolontariatu
 • prawne aspekty wolontariatu

Szkolenia opiera się na programie szkoleniowych Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Szkolenie odbędzie się 10 listopada 2018 w godzinach 12:00-19:00 w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, ul. Spółdzielcza 9

Szkolenie poprowadzi Jakub Kamiński – trener, menedżer w organizacji pozarządowej, animator działań społecznych; ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Szkołę Trenerów Biznesu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej; od 2009 r. jest prezesem Kuźni Inicjatyw „Wiskitki.org”; koordynator wielu projektów społecznych ukierunkowanych na wolontariat; od 2012 r. współpracuje z Centrum Wolontariatu w Warszawie przy różnorodnych projektach rozwijających wolontariat.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się przez formularz on line dostępny pod adresem: Zgłoszenie na szkolenie

Ja zbudować pozytywne relacje z mediami? W jaki sposób zainteresować media swoimi działaniami? Jak stworzyć ciekawą informację prasową, które zainteresuje szerokie grono i rozprzestrzeni się? Co robić aby komunikacja w social mediach była skuteczna? W jaki sposób zwrócić uwagę dziennikarzy, tak aby chcieli o nas pisać? Zapraszamy na szkolenie, na którym postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te pytania.

szkolenie3 2Media to jeden z największych liderów kształtowania opinii publicznej, dlatego warto mieć z nimi dobry kontakt. Jak to zrobić?  Wielu dziennikarzy szuka interesujących tematów, takich które zainteresują jego czytelników. Niestety w natłoku informacji trudno znaleźć to co najciekawsze. Na szkoleniu dowiemy jak tworzyć treści które wyróżnią się z tłumu, będą zauważalne i zainteresują dziennikarzy. Dowiemy  się:

 1. Czego potrzebują dziennikarze?
 2. Jak wybrać odpowiednie media?
 3. Jak opowiadać swoje historie?
 4. Co to jest trójkąt zależności media – organizacja – odbiorcy?

Ponad-to nauczymy się zasad tworzenia leadów, jak pisać tytuły, jak wykorzystać social media w kontaktach z prasą i co robić w sytuacjach kryzysowych.

Szkolenie odbędzie się 20 października 2018 w godzinach 13:00-19:00 w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, ul. Spółdzielcza 9

Szkolenie poprowadzi Bartosz Łopiński, właściciel agencji Propsy PR. Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w branży Public Relations we wszystkich sektorach: administracji publicznej, biznesie oraz organizacjach pozarządowych

Agencja Propsy PR,  skierowana jest na promocję działań społecznych w przestrzeni publicznej, współpracuje z kilkunastoma organizacjami: fundacjami i stowarzyszeniami oraz biznesem skierowanym na działania społeczne, aby wspierać ich działania komunikacyjne.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się przez formulaż on line dostępny pod adresem: https://goo.gl/forms/1ITobHvXDrCa2fWk2

Zapraszamy.

Delegowanie zadań to jedno z ważniejszych zadań menedżera. Często spotykamy się z dość oszczędnym, żeby nie powiedzieć niechętnym podejściem do tego zagadnienia. Liderzy organizacji pozarządowych mają trudności w tym obszarze. Tymczasem skuteczne delegowanie zadań przynosi korzyści zarówno dla liderów, jak i pracowników lub wolontariuszy oraz samej organizacji. Podczas szkolenia zastanowimy się wspólnie po co i dlaczego warto delegować zadania w organizacji oraz jak ten proces przeprowadzić w praktyce.

szkolenie 22-4000

Szczegółowe zagadnienia:

 • czym jest delegowanie zadań?
 • po co delegować?
 • etapy delegowania zadań
 • poziomy delegowania zadań

Szkolenie poprowadzone zostanie metodami aktywnymi w oparciu o doświadczenia uczestników.

Szkolenie poprowadzi Jakub Kamiński – trener, menedżer w organizacji pozarządowej, animator działań społecznych; ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Szkołę Trenerów Biznesu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej; od 2009 r. jest prezesem Kuźni Inicjatyw „Wiskitki.org”; przez 8 lat był menedżerem w spółce komunalnej w Żyrardowie; koordynator wielu projektów społecznych.

Żeby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić zgłoszenie dostępne pod adresem: https://goo.gl/forms/lJcxKqY8ugUMjU1q2

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, którego tematem będzie działalność koalicji na rzecz wzmocnienia NGO w powiecie grodziskim. Porozmawiamy o możliwościach współpracy, potencjale, który mamy, możliwościach, ale też potrzebach, problemach, pomysłach i możliwych rozwiązaniach.

To już drugie spotkania dotyczące pracy koalicji. Ci, którzy nie byli na pierwszym spotkaniu, będą mieli możliwość zapoznania się informacjami o naszej idei. Na spotkaniu przedstawione będą też terminy szkoleń, które pomogą w działaniach oranizacji.

Sredecznie zapraszamy

Spotkanie odbędzie się 27 września o godz 18.30 w sali konferencyjnej Centrum Kultury.

Prosimy o potwerdzenie przybycia na adres: owczarek@europaimy.org

Działasz społecznie? Myślisz o założeniu stowarzyszenia, fundacji czy klubu? Potrzebujesz wsparcia w rozwoju swojej organizacji? Chcesz być wolontariuszem lub szukasz wolontariuszy? Zapraszamy do odwiedzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego, w ramach którego bezpłatnie udzielamy wsparcia.

W powiecie grodziskim zarejestrowanych jest blisko 180 organizacji pozarządowych z czego zaledwie 25% prowadzi w miarę stałą działalność. Większość z nich to małe organizacje, nie zatrudniające pracowników, posiadające niewielki budżet. Często mają trudności ze zdobyciem funduszy i finansowaniem kosztów organizacyjnych. Ich działalność opiera się na społecznej pracy.  Powoduje to że bez impulsu zewnętrznego trudno im pozyskać środki na działalność. Brak podstawowej infrastruktury ogranicza im  możliwości rozwoju. Większość nie ma dostępu (lub nie wie jak szukać) informacji na temat przedsięwzięć z terenie powiatu jak również nie bierze udziału w współtworzeniu i stanowieniu prawa i zasad współpracy z samorządem terytorialnym. Problemy te często wynikają z braku doświadczenia, braku kompetencji i  pracy w pojedynkę.  Mimo tych trudności nie brak w naszym powiecie osób z zapałem, liderów którzy w wielką ochotą i poświęceniem chcą działać dla swojego otoczenia.

Program SPOŁECZlink powstał aby wesprzeć organizacje i działających w nich ludzi w ich pasji. Organizowane przez Stowarzyszenie Europa i My spotkania dla lokalnych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych czyli zwykłych obywateli zainteresowanych pracą społeczną, mają na celu tworzenie wspólnego kierunku działań na terenie powiatu, wspierania się, szukania możliwości współpracy i tworzenia dobrych kontaktów z urzędami.

– Wsparcie i współpraca  lokalnych organizacji daje im siłę do działania, pozwala rozwijać skrzydła. – mówi Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenie Europa i My. – Wspólne planowanie strategiczne, tworzenie kierunków działań na terenie powiatu, wymiana doświadczeń, szukanie możliwości współpracy i tworzenia dobrych kontaktów z urzędami to ważne elementy programu SPOŁECZlink. Oferujemy szereg szkoleń i doradztwa, które mam nadzieję wpłynie na rozwój lokalnych inicjatyw obywatelskich, które dodatkowo wzmacniamy udzielaniem grantów i dotacji w ramach innych naszych programów jak Działaj Lokalnie czy FIO-Mazowsze Lokalnie.

Aby osiągnąć te cele funkcjonuje punkt informacyjno-konsultacyjny dla mieszkańców powiatu grodziskiego, w ramach którego zarówno przedstawiciele organizacji oraz grup nieformalnych mają bezpłatny dostęp do usług doradczych w zakresie funkcjonowania NGO i sektora obywatelskiego, w tym wolontariatu. Punkt jest otwarty 4 dni w tygodniu w charakterze zmianowym aby dostosować ofertę do możliwości czasowych lokalnych społeczników.

Ważnych elementem działania Grodziskiego Centrum Obywatelskiego jest cykl szkoleń zakresu tworzenia i funkcjonowania organizacji, pozyskiwania środków, przygotowania i realizacji projektów, pracy w zespole, oraz planowania strategicznego a także współpracy z wolontariuszami i tworzenia partnerstw. Szkolenia mają formę warsztatów. Pierwsze szkolenia m.in. dot. aspektów prawnych i ochrony danych w organizacjach już za nami. Kolejne, takie jak „Delegowanie zadań w organizacjach pozarządowych” czy „Współpraca z mediami” przed nami. Szczegółowy harmonogram dostępny na stronie www.grodzisk-ngo.pl oraz www.europaimy.org

Program SPOŁECZlink współfinansowany jest z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

 

Po raz 5 wystartował konkurs dla młodych organizacji i grup nieformalnych z terenu województwa mazowieckiego. Tegoroczna pula środków na mikrodotacje wynosi 261.000 zł. Każdy projekt może uzyskać dofinansowanie wysokości od 1 500,00 zł do 5 000,00 zł. Działania w ramach projektów będą mogły trwać maksymalnie 3 miesiące.

Jaki jest cel programu?

Głównym celem programu jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców Mazowsza na rzecz dobra wspólnego. W ramach konkursu, przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców, wynikają z konkretnych potrzeb, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i mierzalne rezultaty.

Ważnym elementem projektów powinno być realizowanie działań wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – przedsiębiorców, samorządów i organizacji społecznych . Mikrodotacja w wysokości do 5 tyś zł. ma wesprzeć inicjatywy oddolnie i pomóc w mobilizacji lokalnej społeczności. – mówi Daniel Prędkopowicz ze Stowarzyszenia Europa i My, koordynator programu – Chcemy pokazać że przy niewielkim wsparciu i wspólnej mobilizacji mieszkańcy nawet niewielkich miejscowości mają wpływ na swoje otoczenie.

Jakie projekty maja szanse na dofinansowanie?

Tak jak w poprzednich latach uruchomione są trzy ścieżki:

 • Inicjatywy oddolne – inicjujące wspólne działania mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Ważnym elementem tych wniosków powinno być wspólne angażowanie obywateli, adekwatne, spójne działania projektowe prowadzące do dobra wspólnego oraz trwałość rezultatóPula dotacji: ok. 130.500 zł.
 • Wsparcie grup samopomocowych – projekty wspierające działania przeciw wykluczeniu społecznemu i zawodowemu oraz z zakresu wyrównania szans. W tej ścieżce szanse maja projekty skierowane do osób chorych, z problemami natury psychicznej, społecznej lub do ich najbliższych, którzy razem z nimi borykają się z trudnościami. Wspierane będą działania niosące nową ofertę lub nowe działania. Nie będą wspierane typowe formy wsparcia wcześniej już stosowane. Pula dotacji: ok. 18.000 zł.
 • Rozwój organizacji – to projekty wspierające nowo powstałe organizacje (nie starsze niż 30 miesięcy). Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług. Pula dotacji: ok. 112.500 zł.

Co nowego?

Przez cztery lata działania programu adresowane były do wszystkich powiatów województwa mazowieckiego. Mimo to są jeszcze gminy, w których nie dofinansowano żadnego projektu. W tym roku organizatorzy konkursu skupiają się na tych obszarach. Nazwano je białymi plamami. 25% środków chcą przekazać na dofinansowanie projektów z tych gminach.

– Dotarcie do środowisk gdzie nie złożono jeszcze żadnego wniosku lub nie dofinansowano do tej pory projektu i zaktywizowanie ich jest naszym głównym celem – mówi Hubert Pasiak, prezes Stowarzyszenia SOKIAL z Krzeska – Chcemy pomagać budować społeczeństwo obywatelskie, świadome sowich możliwości w każdej, nawet najmniejszej gminie. Temu działaniu mają służyć między innymi superwizje środowiskowe wspierające budowanie trwałych grup, mających siłę działać nie tylko w trakcje trwania programu FIO-ML ale również po jego zakończeniu.

Listę gmin do tej pory nie objętych wsparciem można znaleźć na stronie www.mazowszelokalnie.pl. Jednak składać wnioski mogą grupy i organizacje ze wszystkich gmin województwa mazowieckiego – każdy ma szansę dostać mikrodotację.

Wnioski w konkursie można składać do 19 lipca 2018 roku.

FIO-Mazowsze Lokalnie to minimum formalności. Wniosek ma formę krótkiej fiszki i jest składany w formie elektronicznej. Ocena jest dwuetapowa. Realizatorzy są zapraszani na rozmowy z ekspertami, aby przedstawić swój pomysł na lokalne działanie czy rozwój swojej organizacji.

Operatorów programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” wspierają Ambasadorzy, którzy na swoje barki przejmą część działań związanych z m.in. dotarciem do lokalnych grup nieformalnych, aktywnym informowaniu i doszkalaniu potencjalnych beneficjentów. Pracy tej będą służyć inspiratoria , konsultacje i wspomniane wcześniej suprewizje środowiskowe.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.mazowszelokalnie.pl

Zapraszamy na spotkanie dot. współpracy lokalnych organizacji pozarządowych powiatu grodziskiego.

W powiecie grodziskim jest zarejestrowanych ponad 210 organizacji. Mimo, że duża część z nich działa z mniejszą lub większą aktywnością, brakuje działań wspólnych. Nie wiele jest inicjatyw partnerskich, brakuje wspólnych projektów, mówienia jednym głosem. Liderzy nie znają się wzajemnie. Jako organizacja od lat wspierająca inicjatywy lokalne, NGO oraz obywatelskie grupy nieformalne, raz jeszcze chcemy spróbować zachęcić Państwa do współdziałania. Pierwsza próba miała miejsce 8 lat temu, kiedy finałem naszych działań był list intencyjny podpisany przez 22 stowarzyszenia i fundacje. Niestety zabrakło determinacji, środków i zewnętrznych okoliczności dla realizacji strategii, którą wtedy wypracowaliśmy i przyjęliśmy. Może teraz mniejszymi krokami zaczniemy zmierzać w kierunku współpracy.

Serdecznie zapraszamy na niezobowiązujące i nieformalne spotkanie, którego tematem będzie próba reaktywacji lokalnej koalicji na rzecz wzmocnienia NGO. Chcemy porozmawiać o możliwościach współpracy, potencjale który mamy, możliwościach, ale też potrzebach, problemach, pomysłach i możliwych rozwiązaniach.
Piątek, 29 czerwca 2018 roku, godz. 17:00 Pawilon Kultury przy ul. Westfala.

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres stowarzyszenie(at)europaimy.org

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „SPOŁECZlink – Grodziskie Centrum Obywatelskie” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.