Działasz społecznie? Myślisz o założeniu stowarzyszenia, fundacji czy klubu? Potrzebujesz wsparcia w rozwoju swojej organizacji? Chcesz być wolontariuszem lub szukasz wolontariuszy? Zapraszamy do odwiedzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego, w ramach którego bezpłatnie udzielamy wsparcia.

W powiecie grodziskim zarejestrowanych jest blisko 180 organizacji pozarządowych z czego zaledwie 25% prowadzi w miarę stałą działalność. Większość z nich to małe organizacje, nie zatrudniające pracowników, posiadające niewielki budżet. Często mają trudności ze zdobyciem funduszy i finansowaniem kosztów organizacyjnych. Ich działalność opiera się na społecznej pracy.  Powoduje to że bez impulsu zewnętrznego trudno im pozyskać środki na działalność. Brak podstawowej infrastruktury ogranicza im  możliwości rozwoju. Większość nie ma dostępu (lub nie wie jak szukać) informacji na temat przedsięwzięć z terenie powiatu jak również nie bierze udziału w współtworzeniu i stanowieniu prawa i zasad współpracy z samorządem terytorialnym. Problemy te często wynikają z braku doświadczenia, braku kompetencji i  pracy w pojedynkę.  Mimo tych trudności nie brak w naszym powiecie osób z zapałem, liderów którzy w wielką ochotą i poświęceniem chcą działać dla swojego otoczenia.

Program SPOŁECZlink powstał aby wesprzeć organizacje i działających w nich ludzi w ich pasji. Organizowane przez Stowarzyszenie Europa i My spotkania dla lokalnych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych czyli zwykłych obywateli zainteresowanych pracą społeczną, mają na celu tworzenie wspólnego kierunku działań na terenie powiatu, wspierania się, szukania możliwości współpracy i tworzenia dobrych kontaktów z urzędami.

– Wsparcie i współpraca  lokalnych organizacji daje im siłę do działania, pozwala rozwijać skrzydła. – mówi Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenie Europa i My. – Wspólne planowanie strategiczne, tworzenie kierunków działań na terenie powiatu, wymiana doświadczeń, szukanie możliwości współpracy i tworzenia dobrych kontaktów z urzędami to ważne elementy programu SPOŁECZlink. Oferujemy szereg szkoleń i doradztwa, które mam nadzieję wpłynie na rozwój lokalnych inicjatyw obywatelskich, które dodatkowo wzmacniamy udzielaniem grantów i dotacji w ramach innych naszych programów jak Działaj Lokalnie czy FIO-Mazowsze Lokalnie.

Aby osiągnąć te cele funkcjonuje punkt informacyjno-konsultacyjny dla mieszkańców powiatu grodziskiego, w ramach którego zarówno przedstawiciele organizacji oraz grup nieformalnych mają bezpłatny dostęp do usług doradczych w zakresie funkcjonowania NGO i sektora obywatelskiego, w tym wolontariatu. Punkt jest otwarty 4 dni w tygodniu w charakterze zmianowym aby dostosować ofertę do możliwości czasowych lokalnych społeczników.

Ważnych elementem działania Grodziskiego Centrum Obywatelskiego jest cykl szkoleń zakresu tworzenia i funkcjonowania organizacji, pozyskiwania środków, przygotowania i realizacji projektów, pracy w zespole, oraz planowania strategicznego a także współpracy z wolontariuszami i tworzenia partnerstw. Szkolenia mają formę warsztatów. Pierwsze szkolenia m.in. dot. aspektów prawnych i ochrony danych w organizacjach już za nami. Kolejne, takie jak „Delegowanie zadań w organizacjach pozarządowych” czy „Współpraca z mediami” przed nami. Szczegółowy harmonogram dostępny na stronie www.grodzisk-ngo.pl oraz www.europaimy.org

Program SPOŁECZlink współfinansowany jest z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *