Ok 18% Polaków pracuje społecznie. Najczęściej pracują na rzecz organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zdrowia, charytatywnych, religijnych i fundacji zajmujących się oświatą i edukacją. Kim są wolontariusze? Jakie korzyści im przynosi praca społeczna? Jakie korzyści przynosi organizacji w której pracują? Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza? Wszystko to na szkoleniu które już 10 listopada w Centrum Kultury w Grodzisku.

Wolontariat jest bezpłatną, dobrowolną działalnością na rzecz społeczeństwa. Przynosi korzyści zarówno organizacji jak i samym wolontariuszom. Wspomaga rozwój kariery zawodowej, uczy zarządzania zadaniami i sobą w czasie, uczy pracy zespołowej, pomaga odkryć nowe talenty i umiejętności.

Wolontariat może być kołem napędowym każdej organizacji pozarządowej. Nie mając pieniędzy, materiałów, pomieszczeń, czy innych narzędzi do działania, ale posiadając grupę aktywnych wolontariuszy możemy naprawdę skutecznie i efektywnie realizować swoją misję społeczną. Jednak proces pozyskiwania i motywowania wolontariuszy wymaga od nas systematycznej i przemyślanej pracy. Podczas szkolenia zastanowimy się wspólnie nad procesem pozyskania i utrzymania wolontariusza w naszej organizacji.

Szczegółowe tematy poruszane podczas szkolenia:

  • definicja i formy wolontariatu
  • motywacje wolontariuszy do działania
  • rekrutacja
  • nawiązanie współpracy
  • podtrzymywanie motywacji do wolontariatu
  • prawne aspekty wolontariatu

Szkolenia opiera się na programie szkoleniowych Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Szkolenie odbędzie się 10 listopada 2018 w godzinach 12:00-19:00 w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, ul. Spółdzielcza 9

Szkolenie poprowadzi Jakub Kamiński – trener, menedżer w organizacji pozarządowej, animator działań społecznych; ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Szkołę Trenerów Biznesu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej; od 2009 r. jest prezesem Kuźni Inicjatyw „Wiskitki.org”; koordynator wielu projektów społecznych ukierunkowanych na wolontariat; od 2012 r. współpracuje z Centrum Wolontariatu w Warszawie przy różnorodnych projektach rozwijających wolontariat.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się przez formularz on line dostępny pod adresem: Zgłoszenie na szkolenie

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *